Free cookie consent management tool by TermsFeed Policy Generator

HjemTjenesterProsjektadministrasjon

Prosjektadministrasjon

Vi har lang erfaring og god kompetanse innen prosjekt-, bygge- og prosjekteringsledelse samt oppfølging av SHA på byggeplass.

Vi tar ansvaret for å lede byggearbeidene i henhold til avtaler og kontrakter som er inngått mellom byggherren og entreprenører, og vil ivareta prosjekteiers interesser i anbudsfase, ved kontrahering og i gjennomføringsprosessen på byggeplassen.

Hvordan vi jobber

Omfanget av prosjekter er alt fra små og mellomstore til store prosjekter.

Som prosjekteringsledere leder vi detaljplanleggingen gjennom alle faser av byggingen - fra anbudsfase, kontrahering, prosjektering og utarbeidelse av de første tegningene til bygget er ferdigstilt. Vi kan også bistå med sammensetting av nødvendig prosjekteringsteam spesielt tilpasset prosjektet.

Vi sikrer blant annet at økonomi og fremdrift er målbart og oversiktlig gjennom hele prosjektfasen.

Vi følger opp kvalitet på produkt og utførelse, følger opp endringer og krav, deltar i møter etter ønske fra prosjekteier og deltar i overtakelsesforretning og prøvedrift. Underveis rapporterer vi månedlig til prosjekteier.

På denne måten fungerer vi som prosjekteiers høyre hånd under prosjektet. 

Som ansvarlig KU møter vi regelmessig på arbeidsplassen hvor produksjonen skjer, og sørger for at HMS-tiltak blir fulgt. Vi sørger for at SHA/SJA og verneplan alltid er oppdatert, og fungerer gjennom avtale som SHA-koordinator i utførelsesfasen.

Typiske oppgaver i prosjekt

  • Oppfølging av prosjektøkonomi, både i form av godkjenning av fakturaer og gjennomgang av endringer og krav samt kontrollerer aktuell fremdrift opp mot prosjektplan. På den måten kan vi sikre at ønsket resultat er målbart under prosjektet.
  • Bistand med kontrahering og kontraktsoppfølging
  • Verifikasjon og kontroll av kvalitet, avvik og endringer på arbeidet som utføres til enhver tid
  • Månedlig rapportering
  • Sørge for at SHA plan og verneplan alltid er oppdatert og fulgt av hovedbedrift. 
  • Lede møter, særmøter  etter avtale med prosjekteier. Delta på ferdigbefaringer, overtakelse og følge opp i prøveperioden.

Kontakt

Harald Myhre

Siv. Ingeniør / Avdelingsleder Prosjektadministrasjon

911 00 350

Send e-post