HjemTjenesterForvaltning / Tegning

Forvaltning / Tegning

Vi utfører tegning av alle typer bygg, og digitaliserer samt beregner areal.

Digitalisering/DAK

 • Tegning av alle typer bygg

Arealberegning etter NS 3940

 • med fordeling av fellesareal

Opprettelse/vedlikehold av tegningsarkiv

 • arkivering av gamle tegninger

 • skanning av tegninger A4 – A0

Kundearkiv på nett

 • Tilgang til tegninger/dokumentasjon på vår lokale web-server.

 • Laseroppmåling av eiendommer

 • Eiendomsprospekter

 • underlag for salg eller utleie

RJ ved Areal / Søk kan utføre følgende arbeider:

 • Digitalisering/DAK
 • Oversendelse/konvertering av tegningskopier/filer etter avtale
 • Oppmåling av eksisterende bygningsmasse
 • Årlig vedlikehold av tegningsarkiv
 • Arealberegning etter NS 3940

Digitalisering/DAK

Digitalisering utføres med Autocad Fullversjon. For hvert bygg digitaliseres alle plan. Evt. benytter vi mottatte underlagsfiler.

Arealberegning

Arealberegning utføres på digitaliserte tegninger. evt. mottatte underlagsfiler.

Arealberegning utføres etter måleverdighet i henhold til NS 3940 og presenteres i Excel regneark.

Pr. juni 2012 benyttes også veiledning for beregning av utleiearealer i næringsbygg – en veiledning basert på NS 3940 utgitt av Standard Norge.

Roar Jørgensen AS har eksklusiv rett til bruk av dataprogrammet som er utviklet vedr. arealberegning.

 • ANSVARLIG SØKER – etter forespørsel – må avklares mht tiltak.
 • Fra søknad om tillatelse til tiltak til anmodning om ferdigattest - etter Forskrift om byggesak (byggesaksforskriften) av 26. mars 2010 nr. 488. Ikrafttredelsesdato 1. juli 2010 / 1. juli 2011, samt endringer etter 01.07.2017.

Kontakt

Guri S. Thomassen

Prosjektleder / Faglig leder Areal

404 04 561

Send e-post