HjemTjenesterProsjekt- og byggeledelse

Prosjekt- og byggeledelse

Vi sikrer at økonomi og fremdrift er målbart og blir koordinert underveis i prosjektet. Vi tar ofte rollen som prosjektleders høyre hånd i byggefasen.

Roar Jørgensen AS har lang erfaring og god kompetanse innen byggeledelse. Vi tar ansvaret for å lede byggearbeidene i henhold til avtaler og kontrakter som er inngått mellom byggherren og entreprenører, og vil ivareta byggherrens interesser i gjennomføringsprosessen på byggeplassen.

Hvordan vi jobber

Vi assisterer prosjektleder i bygg med daglig ledelse i løpet av byggeprosessen. Omfanget av prosjekter er alt fra små og mellomstore til store prosjekter.

Som prosjekteringsledere leder vi detaljplanleggingen gjennom alle faser av byggingen - fra utarbeidelse av de første tegningene til bygget er ferdigstilt. Vi kan også bistå med sammensetting av nødvendig prosjekteringsteam spesielt tilpasset prosjektet.

Vi sikrer blant annet at økonomi og fremdrift er målbart og oversiktlig gjennom hele prosjektfasen. På denne måten fungerer vi som prosjektleders høyre hånd under prosjektet. I tillegg til å måle fremdrift, koordinerer vi også fremgangen med mål om å overholde fremdriftsplan og budsjett ved å se muligheter og være løsningsorienterte.

Vi er alltid på plassen hvor produksjonen skjer, og sørger for at HMS-tiltak blir fulgt. Vi sørger for at SHA/SJA og verneplan alltid er oppdatert, og fungerer gjennom avtale som SHA-koordinator i utførelsesfasen.

Typiske oppgaver i prosjekt

  • Oppfølging av prosjektøkonomi og fremdrift, samt sikre at dette er målbart under i prosjektet
  • Koordinering av fremdrift
  • Kontraktsoppfølging
  • Verifikasjon og kontroll av kvalitet, avvik og endringer på arbeidet som utføres til enhver tid
  • Sørge for at SHA/SJA og verneplan alltid er oppdatert. I tillegg etablere vernetjeneste ved behov. 
  • Lede møter, særmøter og ferdigbefaring.

Kontakt

Harald Myhre

Siv. Ingeniør / Avdelingsleder Prosjekt- og byggeledelse

911 00 350

Send e-post