Free cookie consent management tool by TermsFeed Policy Generator

HjemTjenesterBREEAM AP

BREEAM AP

Roar Jørgensen AS har BREEAM-sertifiserte AP-er, og kan veilede fra tidlig planleggingsfaser og helt til overlevering av prosjekt. Vi etablerer pre-analyser og går gjennom disse sammen med byggherre, rådgivere, tekniske entreprenører og ellers de som naturlig faller inn her.

Vi kan også lage samsvarsnotater for alle emner, og driver prosessen gjennom BREEAMs to faser; prosjekteringsfasen eller design stage, og som bygget eller post construction.

Samtidig som vi driver prosessen, rådgir vi underveis i byggetiden, i samarbeid med byggherrens revisor.  

Hva er BREEAM?

BREEAM er et miljøsertifiseringssystem for bygg, som betyr at man har et bygg som er mer bærekraftig enn vanlig, og at det har kvaliteter ut over byggeforskriftenes minstekrav og har tatt  hensyn til verdier som samfunnet er opptatt av!

BREEAM er bygd opp rundt en brukermanual, som igjen er inndelt i 9 hovedemner og ett innovasjonsemne, totalt 10 emner, som man tar poeng i, ut ifra byggets muligheter. Disse emnene følges gjerne opp i et excel-ark, som kalles pre-analyse eller Pre-Assessment.

Fordeler ved å bruke BREEAM

  • Lavere driftskostnader, besparelser i løpet av byggets levetid
  • Økt effektivitet og kvalitet forbundet med bærekraft
  • Mer kommersielt attraktive
  • Økt avkastning for investorer, så vel som økte leieinntekter og salgspriser for utbyggere og eiere
  • Fremmer innovasjon
  • Bedre vilkår for bygningsbrukerne
  • Mulighet for ‘’Grønne’’ lån i banker

Kontakt

Morten Stastad

Ingeniør Prosjektadministrasjon

416 76 279

Send e-post

Kontakt

Guro Bakke

HR-, Salgs- og markedsleder

468 85 057

Send e-post

Kontakt

Kenneth Bekkevold

Siv. Ingeniør / Avdelingsleder Brannteknikk

472 99 053

Send e-post