Free cookie consent management tool by TermsFeed Policy Generator

HjemTjenesterBrannteknikk

Brannteknikk

Med en brannteknisk tilstandsvurdering på plass har du et godt grunnlag for å utføre den løpende jobben med brannvern og brannsikring.

Brannteknisk prosjektering

Vi har erfarne brannrådgivere som kan hjelpe deg med prosjekteringen av ditt neste nybygg eller ved rehabilitering av eksisterende bygg.

Vi prosjekterer i henhold til gjeldende krav i plan- og bygningsloven samt brann- og eksplosjonsvernloven.

Vi tar på oss prosjekter uavhengig av størrelse og omfang. Vi er også behjelpelig med å få ferdig prosjekter som allerede er i gang.

Spesielt på bygninger i massivtre er tilstandsvurdering og brannsikring vikitg.

Arbeidsområder

 • Nybygg
 • Tilbygg
 • Bruksendring av eksisterende byggverk
 • Tilstandsrapporter
 • Generelle branntekniske vurderinger
 • Uavhengig kontroll

Brannteknisk prosjektering og rådgivning

 • brannteknisk rådgivning ved nybygg og ved ombygging
 • branntekniske beregninger og risikoanalyser
 • utforming av anbudsdokumenter / prisforespørsler for utførelse av brannsikringstiltak
 • bistand ved materialvalg / løsninger i konstruksjoner med branntekniske egenskaper
 • kontroll av utførelse i byggesaker som krever dette, samt kontroll av brannsikringstiltakene ved ferdigbefaring
 • utarbeidelse av brannteknisk dokumentasjon, herav rømningsplaner og branntekniske tegninger
 • opplegg for og gjennomføring av branntekniske øvelser
 • kurs- og opplæringsvirksomhet

Brannteknisk avdeling

 • Vi har godkjenning for tiltaksklasse 3 som bl.a. kreves for uavhengig kontroll av prosjektering.
 • Befaring for å kartlegge alle feil/mangler iht. gjeldende lover og forskrifter med hensyn til brannvern. Dette vil omfatte både det bygningsmessige og tekniske installasjoner.
 • Tilstandsrapport utarbeides. Kostnadsoverslag avtales spesielt.
 • Lage tilbudsunderlag og innhente pristilbud fra entreprenører.
 • Vurdere innkomne tilbud, anbefale entreprenør og utarbeide kontraktsforslag.
 • Oppfølging av de branntekniske arbeidene.
 • Utarbeide branndokumentasjon for særskilte brannobjekter. For andre bygg utarbeides en enklere branndokumentasjon.
 • Bistand under gjennomføring av brannøvelse.
 • Ansvarlig prosjekterende og uavhengig kontroll av prosjektering.
 • Uavhengig kontroll av utførelse innen brannteknikk. (RIBR)
 • Brannteknisk simulering for brannspredning (Argos, CFD) og rømning (Simulex, Pathfinder) i bygninger.
 • Søknadspliktige tiltak - men også vurderinger av ikke søknadspliktige tiltak
 • Utarbeidelse av brannrapport og branntegninger for ivaretagelse av branntekniske forhold i detaljprosjektering.
 • Brannrapport - Beskrivelse av brannceller, rømningsveier, brannvarsling, automatiske slokkeanlegg m.m for å ivareta personsikkerhet, verdisikkerhet og dyr.
 • Branntegninger - Plantegninger, snitt, og utomhusplaner der branntekniske forhold som må ivaretas er beskrevet.

Roar Jørgensen AS (RJ) er medlem av BFO Brannfaglig fellesorganisasjon  

 

Kontakt

Roy Korneliussen

Ingeniør Brannteknikk

404 04 563

Send e-post