Free cookie consent management tool by TermsFeed Policy Generator
Prosjektnavn VGM Follum - Biocarbonfabrikk
Oppdragsgiver VOW Green Metals (VGM)
Periode 2023 -
Størrelse 2000 kvm
Prosjektkostnad 700 mill
Vår rolle PL, KP/KU, PL-ass

Prosjekter // VGM Follum - Biocarbonfabrikk

Biocarbonfabrikk

Selskapet VOW Green Metals (VGM) vil produsere biokarbon ved bruk av trevirke fra rivning og treavfall. Metoden vil bidra til at metallurgisk industri kan kutte utslipp ved å erstatte fossilt kull med kull produsert fra biomasse.

 

VGM Follum AS skal bygge en pilot på Follum som skal verifisere en pyrolyseteknologi for fremstilling av metallurgisk biokarbon.

Norsk metallurgisk industri bruker 900 000 tonn fossilt karbon årlig og målet for VGM er å framstille et unikt biokarbon som erstatter deler av dette  fossile karbonet.

Biokarbon har vært produsert i lang tid, men det har frem til nå vært krevende å fremstille riktig  kvalitet og i industrielt volum til metallurgisk industri. Utfordringene har vært betydelig støving og konsistens på karbonet. De store behovene for biokarbon gjør at man også må se forbi jomfruelig skogsvirke som råstoff i produksjon.

Råstoff for prosessen vil være levert rivningstrevirke. Råstoffet vil ved ankomst tørkes og videre behandles i en pyrolyseprosess. Pyrolyse innebærer å spalte faste, organiske kjemiske forbindelser til nye produkter ved hjelp av oppvarming uten tilgang på luft.

Pyrolyse vil varme opp det tørkede råstoffet i en oksygenfri atmosfære til ønsket temperatur, som vil være i området 450-850 °C. Prosessen vil produsere to hovedprodukter: biokarbon og en energirik gass. Gassen skal brukes til å produsere energi til det lokale fjernvarmesystemet, mens biokarbonet skal pelleteres og selges som et produkt. Anlegget vil ha en årlig biokarbonproduksjon på rundt 10 000 tonn, og forberedes for en fremtidig utbygging for å kunne nå 20 000 tonn.

Roar Jørgensen AS er Prosjektleder, KP/KU og følger alle disse delprosjektene:

  • Infrastuktur: Vann, avløp, strøm/fiber og fjernvarme fra eksisterende anlegg frem til byggetomt. Ca 600 lm grøfter.
  • Bygg: Bygning og fabrikklokaler til prosessutstyr, ca totalt 2000 m2 BYA. 
  • Prosess: Monteringsentreprise for prosessutstyret i fabrikklokalene. BH kjøper selv inn produksjonsutstyret og entreprenør monter iht byggherre prosjektering. 

 

Kontakt

Harald Myhre

Siv. Ingeniør / Avdelingsleder Prosjektadministrasjon

911 00 350

Send e-post

Kontakt

Ole Andreas H. Henriksen

Siv. Ingeniør Prosjektadministrasjon

414 97 120

Send e-post

Noen av våre kunder