Prosjektnavn Ullerål Skole
Oppdragsgiver Ringerike Kommune
Periode 2013
Størrelse 1 500 kvm
Prosjektkostnad kr. 20 mill (ca)
Vår rolle Detaljprosjektering

Prosjekter // Ullerål Skole

Ullerål Skole

Ny administrativdel/mellombygg på eksisterende barneskole. ca 1.500 m2

Noen av våre kunder