Prosjektnavn Svensrud Naturbarnehage
Oppdragsgiver Hole kommune
Periode 2013
Størrelse 100 kvm
Prosjektkostnad kr. 3 mill (ca)
Vår rolle Prosjektering

Prosjekter // Svensrud Naturbarnehage

Svensrud Naturbarnehage

Ny avdeling på eksisterende barnehage. ca 100 m2

Noen av våre kunder