Prosjektnavn Skoger Skole
Oppdragsgiver Drammen Eiendom KF
Periode 2010
Størrelse Ikke oppgitt
Prosjektkostnad kr. 99 mill (ca)
Vår rolle Byggeleder, Prosjektleder, PGL, SHA koordinator

Prosjekter // Skoger Skole

Skoger Skole

Oppgradering av eksisterende skolebygg og oppføring av ny flerbrukshall for Drammen Eiendom KF.

Noen av våre kunder