Prosjektnavn Skallumhagen boligblokker
Oppdragsgiver JM Norge AS
Periode 2014-2015
Størrelse 4.500 kvm.
Prosjektkostnad Ikke oppgitt
Vår rolle RIB prosjekterende statiske og dynamiske beregninger av P-kjeller (2.300m2) med 4 leilighetsblokker, 5 etasjer. Totalt ca. 4.500m2 + p-kjeller.

Prosjekter // Skallumhagen boligblokker

Skallumhagen boligblokker

Skallumhagen boligblokker i bærum.

4 stk. nye boligblokker med til sammen 40 leiligheter. 

Totalt areal ca. 4.500 m2 + P-kjeller.

Roar Jørgensen AS er RIB prosjekterende. Statiske og dynamiske beregninger av P-kjeller (2.300m2) med 4 leilighetsblokker, 5 etasjer. 

Prosjektets gjennomføringsmodell er totalentreprise med tiltaksklasse 2 konstruksjonssikkerhet.

Entreprenør: JM Norge AS v/Thomas Kolzke.

Noen av våre kunder