Prosjektnavn RUSK, Råholt
Oppdragsgiver Eidsvoll kommune
Periode 2016
Størrelse 5 600 kvm
Prosjektkostnad kr. 16 mill (ca)
Vår rolle Byggeleder / KU

Prosjekter // RUSK, Råholt

RUSK, Råholt

Ombygging av eksisterende skolebygg for plass til flere elever etter ferdigstilt nytt administrasjonsbygg. Økning fra 500 til 700 elever. Nye utomhusarealer tilknyttet nytt skoletilbygg og mot eksisterende skole. Ny aktivitetsområder med sandhåndball, volleyball, skatepark, grøntarealer og parkering.

Noen av våre kunder