Prosjektnavn Rudsdalen 3, Bærum
Oppdragsgiver Bærum kommune
Periode 2018
Størrelse Ikke oppgitt
Prosjektkostnad Ikke oppgitt
Vår rolle Arkitekt / Interiørarkitekt

Prosjekter // Rudsdalen 3, Bærum

Rudsdalen 3, Bærum

  • Nye KAD-plasser for Bærum kommune
  • Ombygging av omsorgsboliger og personalarealer
  • Ansvarlig ARK/IARK
  • Ferdigstilles til 1. sept. 2018

Noen av våre kunder