Prosjektnavn Rosthaug videregående skole
Oppdragsgiver Buskerud Fylkeskommune
Periode 2013
Størrelse Ikke oppgitt
Prosjektkostnad kr. 48 mill (ca)
Vår rolle Byggeleder

Prosjekter // Rosthaug videregående skole

Rosthaug videregående skole

Rehabilitering og ny ridehall.

Noen av våre kunder