Free cookie consent management tool by TermsFeed Policy Generator
Foto: Asker Kommune
Prosjektnavn Nye Risenga Ungdomsskole
Oppdragsgiver Asker kommune
Periode 2018 - 2020
Størrelse 7 000 kvm.
Prosjektkostnad ca. kr. 281 mill.
Vår rolle Prosjektassistent (PA), Byggeledelse (BL) og koordinator utførelse av riving av gammel skole, samt i oppbyggingsfasen (KU).

Prosjekter // Nye Risenga Ungdomsskole

Nye Risenga Ungdomsskole

På Risenga er det bygget ny 6 parallell ungdomsskole med total 540 elever.

Skolen er planlagt med fokus på effektiv og god arealutnyttelse. Det er lagt til rette for et godt og stimulerende læringsmiljø med en god integrering i tomta og området rundt. Skolen er en sentral del av utvikling av Risenga-området.

Skolen

Ungdomsskolen her en bygningskropp formet som en L og strekker seg over to og tre etasjer som rommer 540 elever. Fra Risenga idrettspark er det en inviterende aktivitetsplass frem mot inngangsdørene.

Skolen vil være en god arena for læring, opphold og aktivitet gjennom hele året.

Hvert av de tre ungdomsskoletrinnene har hver sin base, plassert i andre og tredje etasje. I første etasje finnes det spesialrom, kultursal, musikksal og band- og øvingsrom. Med denne etasjeinndelingen er det gode muligheter for utleie og sambruk med for eksempel kulturtilbud.

Prosjektet er utført med prekvalifisering av 5 entreprenører, med tilbudskonkurranse og forhandlinger basert på enhetlig standard. Entreprisen ble så utført i totalentrepriseform etter inngått avtale med NCC Norge AS.

Eksisterende skole er revet.

Ny skole har forsamlingssal og er tenkt til sambruk med kultur.

Risenga Ungdomsskole

Illustrasjon: NSW

 

Noen av våre kunder