Prosjektnavn PU Trandum Modul II
Oppdragsgiver Statsbygg
Periode 2012 - 2013
Størrelse Ikke oppgitt
Prosjektkostnad kr. 52 mill (ca)
Vår rolle Byggeleder / KUT

Prosjekter // PU Trandum Modul II

PU Trandum Modul II

STATSBYGG bygger internat for asylsøkere som har fått avslag på sin søknad om asyl. Gudni Tor Gunnarsson er BL og SHA ansvarlig for prosjektet.

Utforming av bygget

Bygget er en utvidelse av internatet for asylsøkere som har fått avslag på sin søknad om asyl og venter på transport ut av landet. Kontraktens verdi er 51,3 millioner kroner og utføres som en totalentreprise. Prosjektet er en utvidelse av modul 1, som Statsbygg ferdigstilte 2012. Modulene i begge byggene består av prefabrikkerte moduler og elementer med plassbygget saltak. Som energikilde er det valgt vannbåren varme med bioolje. Dette er olje framstilt av biomasse, og det er forventet at fornybarandelen i CO2-regnskapet vil ligge på rundt 90 prosent. Det nye bygget (modul 2) skal være på samme størrelse som det første modulbygget på 1700 kvadratmeter. I tillegg finnes det også et internat og aktivtetsbygg på Trandum.

Noen av våre kunder