Foto: Budstikka.no
Prosjektnavn Nye Oksenøya Skole
Oppdragsgiver Bærum kommune eiendom
Periode 2019-2022
Størrelse 37.000 kvm
Prosjektkostnad ca. kr 1,7 mrd.
Vår rolle Harald Myhre Prosjektleder skole og Bjørn I. Kleiven kontrollerende RIB-ingeniør i detaljering og utførelsesfasen

Prosjekter // Nye Oksenøya Skole

Nye Oksenøya skole.

Harald Myhre er engasjert som Prosjektleder på Nye Oksenøya skole og Bjørn Ivar Kleiven som kontrollerende RIB-ingeniør i detaljering og utførelsesfasen av Bærum kommune eiendom as.

foto:Budstikka.no

OKSENØYA SENTER - 5 PARALLELL SKOLE 1-7 TRINN.

Bærum kommune samler skole, barnehage og bo- og behandlingssenter i ett kvartal på Fornebu rett ved Nansenparken. Det skal i tillegg bygges flerbrukshall, 9'er kunstgress fotballbane i tilknyttning til skolen.

Dette er det første og største prosjektet til Bærum kommune hvor man har samlokalisert barnehage, skole og bo- og behandlingssenter på samme tomt. 

Navnet Treklangen kommer fra det er tre formålsbygg (skole, barnehage og bo- og behandlingssenter) som alle skal ha bærende massivtrekonstruksjoner og biomasser.

Veidekke har utviklet konseptet sammen med Arkitema Architects, Arkitektgruppen Lille Frøen og Østengen & Bergo Landskapsarkitekter.

RJ ved Harald Myhre er engasjert som Prosjektleder til nye Oksenøya skole og Bjørn Ivar Kleiven er engasjert som kontrollerende RIB-ingeniør i detaljering og utførelsesfasen.

Skolen bygges som en 5-parallell skole med 1-7 trinn, og vil romme ca. 980 elever når den står klar til skolestart i august 2022.

Oppdragsgiver Bærum kommune eiendom AS har satt svært høye miljøkrav til prosjektet. Byggene skal ha passivhusstandard iht. NS 3701, samt tilfredstille energikrav A etter energimerkeforskriften. Prosjektet er et FutureBuilt-Prosjekt, og skal BREEAM-sertifiseres for klassifisering Outstanding.

Oppdragsgivers totale budsjett for Oksenøya senter er på 1,7 mrd. kr. 

Å forme gode miljøer på tvers av generasjoner er det viktigste vi gjør i samfunnet. I dette prosjektet ser vi at man skaper gode arenaer og møteplasser -  hvor det er  naturlig at generasjonene møtes og er sammen i nærmiljøet. Det er derfor ekstra inspirerende og spennende å få være med å et slik fremtidsrettet, innovativt og miljøvennlig prosjekt. 

Se hvordan Oksenøya senter - skal se ut her:

 

Link til Bærum kommune video 1:  https://vimeo.com/324127930

Link til Bærum kommune video 2:  https://vimeo.com/324127088

 

 

 

Kontakt

Harald Myhre

Siv. Ingeniør / Avdelingsleder Prosjekt- og byggeledelse

911 00 350

Send e-post

Noen av våre kunder