Free cookie consent management tool by TermsFeed Policy Generator
Foto: Prospektbilde
Prosjektnavn Oksenøya Barneskole
Oppdragsgiver Bærum kommune
Periode 2019 - 2022
Størrelse Totalstørrelse på prosjektet Barneskole, bo og behandlingssenter, barnehage og flerbrukshall med uteområder: 38 700 kvm
Prosjektkostnad ca. 1.300 mill. kr. eks. mva.
Vår rolle Prosjektleder Skole

Prosjekter // Oksenøya Barneskole

Oksenøya senter - Barneskole

Bærum kommune skal bygge ut område 9.7 på Fornebu som det første av 3 sentre for sosial infrastruktur. Området omfatter både barneskole, bo og behandlingssenter samt barnehage.

Foto: Prospektbilde

Oksenøya barneskole - TREKLANG

Oksenøya senter, er det første av sentrene for sosial infrastruktur som skal utvikles på Fornebu.

Området ligger innenfor Forneburingen/helt inntil Nansenparken og består av totalt 35.000 m² areal.

TREKLANG vil være et forbildeprosjekt, også kalt GutureBuilt. Klimamålsettinger for prosjektet skal være å redusere klimautslipp med 50% innen områdene transport, energibruk og materialbruk. Senteret skal til sammen ha et nært 0 energinivå.

I tillegg skal TREKLANG bidra til et godt bymiljø for brukere og innbyggere. Denne unike posisjonen skole, Treklang og Fornebu er i gir oss en enestående mulighet til å samarbeid på nye måter til nytte for både store og små på Fornebu.

Følgende skal realiseres i prosjektet:

-Barneskole 5 parallell, for inntil 1050 elever

-Barnehage med 350 plasser

-Flerbrukshall

-9’er kunstgressbane

-Nærmiljøanlegg/skolens uteområde

-Bo- og behandlingssenter/sykehjem (BBS), 150 beboere

-Parkeringskjeller

 

Miljø:

Prosjektet har stort fokus på stordriftsfordeler, arealeffektivisering, sambruksmuligheter på tvers av formålsbyggene og med lokalbefolkning og høyt ambisjonsnivå på miljø/energi.

Prosjektet skal være ett forbildeprosjekt FutureBuilt-programmet, og skal BREEAM-sertifiseres for klassifisering Outstanding.

Prosjektering og byggefase skal følge prinsippene i «Integrert energidesign» (Grønn Byggallianse).

For øvrig skal det være fokus på bruk av materialer med lavt klimagassutslipp både i bygg og uteanlegg (f.eks. lavkarbonbetong og høy grad av resirkulert materiale i stål).

Anlegget skal utføres med utstrakt bruk av tre både i bærende konstruksjoner og overflater.

Det vil være en fossilfri byggeplass i produksjonsfasen.

Titt på videoene som entreprenøren Veidekke har laget på prosjektet.

https://vimeo.com/324127930

https://vimeo.com/324127088

 

 

Kontakt

Harald Myhre

Siv. Ingeniør / Avdelingsleder Prosjektadministrasjon

911 00 350

Send e-post

Noen av våre kunder