Prosjektnavn Noresund Barnehage
Oppdragsgiver Krødsherad kommune
Periode 2019
Størrelse 400 kvm
Prosjektkostnad kr. 12 mill (ca)
Vår rolle Arkitekt

Prosjekter // Noresund Barnehage

Noresund Barnehage

Mulighetsstudie/skisseprosjekt av tilbygg til eksisterende barnehage

  • Mulighetsstudie/skisseprosjekt
  • Skal realiseres 2018-2019 vedtatt av kommunestyre
  • Tilbygg til eksisterende barnehage
  • Stipulert kostnad ca 12 mill
  • Prosjektansvarlig ARK

Noen av våre kunder