Free cookie consent management tool by TermsFeed Policy Generator
Prosjektnavn Modumheimen
Oppdragsgiver Modum Kommune
Periode 2015 - 2018
Størrelse Ikke oppgitt
Prosjektkostnad kr. 326 mill (ca)
Vår rolle PL/BL

Prosjekter // Modumheimen

Modumheimen

Modum kommune investerer i nytt sykehjem og ombygging av dagens sykehjem. Roar Jørgensen AS har vært prosjektleder i forprosjektet til og med kontrahering av entreprenør og er nå engasjert som byggeleder i gjennomføringen av prosjektet. Prosjektet er delt i 2 faser. Fase 1 omhandler oppføring av nytt sykehjem, fase 2 omhandler rehabilitering av eksisterende sykehjem

Utforming av bygget

Det nye sykehjemmet bygges som kompaktbygg på 4 etasjer med plass til 72 pasienter, underbygget av en underetasje og en parkeringskjeller. Nybygget tilknyttes eksisterende sykehjem med frittspennende gangbro. Ny hovedinngang etableres i nybygget.

Deler av eksisterende sykehjem skal rehabiliteres og bygges opp igjen med totalt 24 nye pasientrom.

Det etableres nytt uteområde og infrastruktur med ny hovedadkomst og nytt parkeringsområde. Det etableres avgrensede sansehager og åpne uteområder med gangstier for spaserturer i området.

Bygget får passivhusstandard

Nybygget vil få passivhusstandard. Bygget har en kompakt bygningskropp som egner seg godt i forhold til passivhuskriteriene.

Eksisterende bygg som rehabiliteres vil få lavenergistandard ved ferdigstillelse.

Kontakt

Morten Stastad

Ingeniør Prosjektadministrasjon

416 76 279

Send e-post

Noen av våre kunder