Prosjektnavn Hvervenmoveien 33, Hønefoss -RIB
Oppdragsgiver Betonmast AS
Periode 2016-2018
Størrelse 8 600 kvm
Prosjektkostnad 170 mill
Vår rolle Ansvarlig prosjekterende RIB

Prosjekter // Hvervenmoveien 33, Hønefoss -RIB

Hvervenmoveien 33, Hønefoss -RIB

Vi er engasjert som ansvarlig prosjektering RIB, for plasstøpte betongkonstruksjoner og stabilitet.

Kontorbygg HM33 

HM33 er et kontorbygg som bygges på Hvervenmoen næringspark ved innkjøringen til  Hønefoss, i Ringerike Kommune. Bygget bygges i 7 etasjer med parkeringskjelle.

Ferdigstilt Juni 2018.

Kontakt

Steinar Aldersjøen

Ingeniør/Avdelingsleder Konstruksjonsteknikk

412 62 715

Send e-post

Noen av våre kunder