Prosjektnavn Hvervenmoveien 33, Hønefoss
Oppdragsgiver HM 33 Kontoreiendom AS
Periode 2016-2018
Størrelse 8 600 kvm
Prosjektkostnad 170 mill
Vår rolle Detaljprosjektering, Arkitekt og Interiørarkitekt

Prosjekter // Hvervenmoveien 33, Hønefoss

Hvervenmoveien 33, Hønefoss

Vi er engasjert som ansvarlig Prosjekterende RIB

Kontorbygg HM33 

HM33 er et kontorbygg som bygges på Hvervenmoen næringspark ved innkjøringen til  Hønefoss, i Ringerike Kommune. Bygget bygges i 7 etasjer med parkeringskjelle.

Ferdigstilt Juni 2018.

Kontakt

Harald Myhre

Siv. Ingeniør / Avdelingsleder Prosjekt- og byggeledelse

911 00 350

Send e-post

Noen av våre kunder