Free cookie consent management tool by TermsFeed Policy Generator
Prosjektnavn Heggedal Skole og flerbrukshall
Oppdragsgiver Asker kommune
Periode 2016
Størrelse Ikke oppgitt
Prosjektkostnad kr. 350 mill (ca)
Vår rolle Prosjektleder

Prosjekter // Heggedal Skole og flerbrukshall

Heggedal Skole og flerbrukshall

Asker kommune bygger om og bygger ny skole med flerbrukshall hvor Roar Jørgensen AS er Prosjektleder.

Utforming av bygget

Heggedal barneskole utvides til 3 parallell med nybygg ca. 6380m2 BTA og noe rehabilitering av eksisterende bygningsmasse. Skolen vil gi plass for 588 elever og 60 ansatte. Skolen bygges etter passivhusstandard.

Skolen har et bruksareal på 6726,5 m2

Skoleanlegget er organisert i 3 fløyer, to sidefløyer og en sentral midtfløy med administrasjon og felles undervisningsrom. Hovedadkomst er fra skoleplassen i sør.

 

Flerbrukshall:

I tilknytning til skolen er det lagt en mindre flerbrukshall som i tillegg til stor bane for volleyball, også har baner for minihåndball og minibasket. Hallen kan deles i to. Hallen inneholder også fasiliteter spesielt myntet på musikklivet i området.

Flerbrukshallen ligger mot sør og skal primært benyttes av skolens elever men også av nærmiljø på ettermiddag og kveldstid

Som følge av tomtens skrånenede terreng er bygget på tre plan der nederste plan er parkering.

Også hallen har passivhusstandard.

Hallen har at bruksareal på 3385 m2.

 

Kontakt

John Dæhli

Daglig leder / Ingeniør

404 04 572

Send e-post

Noen av våre kunder