Free cookie consent management tool by TermsFeed Policy Generator
Prosjektnavn Gullhella Omsorgsboliger
Oppdragsgiver Asker kommune
Periode 2015
Størrelse Ikke oppgitt
Prosjektkostnad kr. 265 mill (ca)
Vår rolle Prosjektleder, Prosjekteringsleder, SHA-koordinator, KP

Prosjekter // Gullhella Omsorgsboliger

Gullhella Omsorgsboliger

Asker kommune bygger 60 omsorgsboliger i tilknytning til Gullhella sykehjem. Roar Jørgensen AS er Prosjektleder og Prosjektansvarlig for prosjektet.

Utforming av bygget

De nye omsorgsboligene etableres med et fellesbygg og 2 boligavsnitt i 3 etasjer vest for eksisterende sykehjem. Omsorgsboligene knyttes sammen med eksisterende sykehjem i fellesbygget, hvor hele anlegget nå vil få ny hovedinngang og man oppnår sambruk av fellesfunksjoner. Hvert av boligavsnittene utformes som atriums-bygg med innvendige gårdsrom orientert mot sørvest.

Fargemessig tenkes anlegget utført med mørk tegl som spiller opp mot den mørke fargeholdningen i det eksisterende anlegget.

Det etableres en sammenhengende grønn park med utearealer for spasertur og opphold i tilknytning til boenhetene.

Bygget får passivhusstandard

Innføringen av passivhusstandard i prosjektet stiller spesielle krav til artikulering av bygningsvolumene. Arkitektur som verktøy for å løse utfordringene knyttet til oppfyllelse av passivhusstandard blir vesentlig. Bygningskroppen utformes på en måte som minimerer varmetapet gjennom ytterkonstruksjonene og optimaliserer varmetilskudd fra solen.

Det er i prosjektet lagt opp til en dynamisk fasadeartikulering som er tilpasningsdyktig i forhold til prosjektets utvikling. For å minimere varmetapet er det jobbet bevist med utformingen av glassarealene i prosjektet.

Sørfasadene har noe større åpenhet enn de øvrige fasadene. Dette for å nyttiggjøre solinnstråling i energiregnskapet. For øvrig har bygget en kompakt bygningskropp som egner seg godt i forhold til passivhuskriteriene. Byggets arealeffektivitet er kanskje den viktigste miljøparameteren i prosjektet.

Noen av våre kunder