Prosjektnavn Follotrykk Arena
Oppdragsgiver Peab Norge AS
Periode 2014
Størrelse 3 384 kvm
Prosjektkostnad kr. 70 mill (ca)
Vår rolle Brannteknisk prosjektering

Prosjekter // Follotrykk Arena

Follotrykk Arena

Tiltaket omfatter bygging av en ny flerbrukshall som et tilbygg til eksisterende hall – Langhushallen. Ny flerbrukshall er på ca. 3384 m2 i hallflate for plan 1 med felles garderobe og vestibyle. I plan 2 er det tribune, VIP-rom, tekniske rom og fellesrom totalt på ca. 873 m2.

Bygningen er i brannklasse 1 og risikoklasse 5 for idrettshall og flerbrukshall med mulighet for konserter og andre arrangementer. I denne forbindelse har det vært gjennomført en simulering av ulike branner som gir brukspremisser ved ulike arrangementer. Ved spesielle arrangementer er det forutsatt at rømning skal være dimensjonert for 4000 personer totalt i hallen som fordeles med 3600 personer på hallflaten i plan 1 og 400 på de faste tribuneplasser i plan 2. Ved håndballkamper eller tilsvarende arrangementer vil teleskoptribuner bli benyttet da med en kapasitet på ca.1800 personer. 

Kontakt

Roy Korneliussen

Ingeniør / Avdelingsleder Brannteknikk

404 04 563

Send e-post

Noen av våre kunder