Prosjektnavn Bleikfaret barnehage
Oppdragsgiver Peab Norge AS
Periode 2017
Størrelse 1 350 kvm
Prosjektkostnad Ikke oppgitt
Vår rolle Byggeleder

Prosjekter // Bleikfaret barnehage

Bleikfaret barnehage

Bleikerfaret barnehage består av 7 avdelinger for opp til 114 barn, 2 for små barn og 4 for store hvorav 1 avdeling med 2 naturgrupper, samt 1 spesialavdeling for 5-8 multihandikappete barn med døgnavlastningstilbud for 3. Barnehagen er bygget etter passivhusstandarden.

Fundamenter er støpt og det er krypkjeller under hele bygget. Over kjeller er montert dekkelementer, vegger er laget av elementer og taket er Lett Tak. Bygget er oppført etter passivhusstandarden og har energibrønnpark.

Vei opp til barnehagen ble renovert samtidig sammen med gangsti opp til Bleikerhaugen.

Uteområde er stort med mye lek blandet med trær og grønt område.

Noen av våre kunder