Prosjektnavn Bakkedalen Park- og Idrettsanlegg
Oppdragsgiver Ullensaker kommune
Periode 2018
Størrelse 61 000 kvm
Prosjektkostnad kr. 80 mill (ca)
Vår rolle Prosjekteringsleder anbudsrunde

Prosjekter // Bakkedalen Park- og Idrettsanlegg

Bakkedalen Park- og Idrettsanlegg

Ullensaker kommune bygger nytt park- og idrettsanlegg på Kløfta hvor Roar Jørgensen AS er innleid som prosjekteringsleder.

I Bakkedalen på Kløfta i Ullensaker kommune skal det etableres ny idretts- og aktivitetspark. Eksisterende anlegg skal oppgraderes og det skal anlegges nye idrettsbaner og aktivitetsområder. Målet for prosjektet er "å skape et sted som alle på Kløfta velger å gå til og bruker på fritiden".

  • Idrettsanlegg: ca. 25 000 m2 BYA
  • Parkanlegg: ca. 35 000 m2 BYA
  • Gangvei og parkering: ca 1 000m² BYA

Noen av våre kunder