Prosjektnavn Ås Skole
Oppdragsgiver Eidsvoll kommune
Periode 2016
Størrelse 425 kvm
Prosjektkostnad kr. 13 mill (ca)
Vår rolle Ansvar for byggeledelse / Koordinator

Prosjekter // Ås Skole

Ås Skole

Nytt tilbygg på eksisterende skolebygg for plass til flere elever og ny SFO-avdeling. Økning fra 250 til 300 elever. Nye utomhusarealer tilknyttet nytt tilbygg og utvidelse av aktivitetsområde for SFO.

Noen av våre kunder