John Dæhli

Daglig leder / Ingeniør

404 04 572

Send e-post

Mette Hagen

Økonomileder

902 76 537

Send e-post

Guro Bakke

HR-, Salgs- og markedsleder

468 85 057

Send e-post

Roy Korneliussen

Ingeniør / Avdelingsleder Brannteknikk

404 04 563

Send e-post

Tore Bratvold

Ingeniør / cand.mag / Faglig leder

404 04 565

Send e-post

John-Olav Amundsen

Teknisk tegner

913 84 937

Send e-post

Jane Einmo Stigsrud

Prosjekt- og IT koordinator

400 37 010

Send e-post

Sissel Iren Frog Hartz

Teknisk tegner

951 94 801

Send e-post

Guri S. Thomassen

Prosjektleder / Faglig leder Areal

404 04 561

Send e-post

Lars Magnus Walløe

Interiørarkitekt / Faglig leder

920 93 945

Send e-post

Anne Marit Nilsebråten

Prosjektleder

996 38 051

Send e-post

Siri Selvig

Prosjektleder

995 48 442

Send e-post

Harald Myhre

Siv. Ingeniør / Avdelingsleder Prosjekt- og byggeledelse

911 00 350

Send e-post

Håvard S. Kristiansen

Siv. Ingeniør Konstruksjonsteknikk

913 84 944

Send e-post

Tore Klarström

Siv. Ingeniør

909 60 053

Send e-post

Espen Bråthen

Ingeniør

404 04 566

Send e-post

Mikhail Antonov

M.Sc. brannsikkerhet

925 12 780

Send e-post

Gudbrand K. Haugland

Ingeniør

993 26 779

Send e-post

Juha Viena

Ingeniør

951 47 533

Send e-post

Kim-Andrè Haugan

Siv. Ingeniør

477 60 044

Send e-post

Espen Vikaune

Ingeniør

959 35 482

Send e-post

Anne M. Weisteen

Interiørarkitekt MNIL

414 06 701

Send e-post

Ove Erik Helgesen

Teknisk tegner

958 72 307

Send e-post

Morten Stastad

Ingeniør

416 76 279

Send e-post

Gudni Tor Gunnarsson

Siv. Ingeniør / Faglig leder PL/BL

902 66 866

Send e-post

Even Bergstrøm

Ingeniør

901 22 687

Send e-post

Halvor Høgset

Sivilarkitekt

410 21 440

Send e-post

Hamed M. Tahery

Siv. Ingeniør

967 58 065

Send e-post

Terje Moen

Teknisk tegner

997 46 267

Send e-post

Henning Velo

Teknisk tegner / konstruktør

922 25 821

Send e-post

Johanne Bjertnæs Augestad

Ingeniør / Faglig leder RIB

416 18 462

Send e-post

Bjørn Ivar Kleiven

Ingeniør

909 72 417

Send e-post

Marius Aasheim

Siv. Ingeniør

994 50 367

Send e-post

Steinar Aldersjøen

Ingeniør / Avdelingsleder Konstruksjonsteknikk

412 62 715

Send e-post

Halvor S. Winnæss

Siv. ingeniør

907 86 483

Send e-post

Noen av våre kunder