HjemKarriereVi søker 6 nye ingeniører

Vi søker 6 nye ingeniører

Roar Jørgensen AS er i vekst og vi trenger flere gode medarbeidere. Grunnet økende oppdragsmengde og stor aktivitet søker vi etter flere medarbeidere. Er du vår nye kollega?

Prosjektleder - PL/BL/PGL

Vår PA-avdeling har 5 dyktige medarbeidere. Nå vil vi styrke avdelingen.

Vi ser etter en dyktig prosjektleder bygg. Prosjektlederrollen kan inngå i både mindre og større prosjekter innen næringsbygg, kulturbygg, boliger og skoler. Prosjektleder jobber i Østlandsområdet, med utgangspunkt fra vårt kontor på Hønefoss.


Oppgaver:

 • Prosjektleder eller byggeleder for mindre og mellomstore prosjekter
 • Prosjekteringsledelse, enten internt eller eksternt
 • Tett oppfølging av byggeprosjekter i forhold til fremdrift, kvalitet og økonomi
 • HMS oppfølging av byggeprosjekter som SHA-koordinator
 • Risikovurderinger

Du har…:

 • MSc/BSc eller Teknisk-Fagskole innen Bygg eller relevant erfaring
 • God kjennskap til byggebransjen
 • Erfaring fra prosjektledelse/byggeledelse
 • Pågangsmot, er utadvendt, serviceinnstilt og praktisk orientert
 • Gode samarbeidsegenskaper, men trives også med å tenke sjøl
 • Godt humør og faglige ambisjoner
 • God skriftlig og muntlig fremstillingsevne


KONTAKT:

Harald Myhre
Tlf. 911 00 350

Søknad sendes: kh@roarjorgensen.no

 

Branningeniør - RIBr

Vi har 10 engasjerte medarbeidere i vår branntekniske avdeling. Nå trenger vi flere flinke folk. Vi ser nå etter flere dyktige branningeniører som raskt kan styrke oss innen bygging og rehabilitering  av næringsbygg, kulturbygg, boliger og skoler.

Oppgaver:

 • Brannteknisk prosjektering av nye og eksisterende bygg i alle brannklasser / risikoklasser og i TKL 3.
 • Kunnskap og kompetanse innen nye og eldre tekniske forskrifter med tilhørende veiledninger.
 • Kunnskap og kompetanse innen branntekniske analyser og beregninger.
 • Beherske eller ha kunnskap om beregningsverktøy for brannutvikling og rømning slik som Argos, FDS og Pyrosim eller tilsvarende programmer.
 • Ansvaret for oppfølging av prosjekter fra skisseprosjekt til ferdige bygg og jobbe tverrfaglig i prosjekteringsgrupper.
 • Utarbeidelse av og besvarelse av branntekniske detaljer i en byggefase.
 • Brannteknisk vurdering og tilstandsrapporter for eksisterende bygg.
 • Nøyaktighet i skriftlig og tegneteknisk fremstilling.
 • Bidra med kompetanse inn i brannteknisk avdeling.
 • Ha gode mellommenneskelige egenskaper og god evne til kommunikasjon med andre fagfelt og rådgivere.
 • Ansvar for administrasjon, økonomi, faglig brannteknisk og fremdrift i prosjekter.  


Du har…:

 • MSc/BSc eller Teknisk-Fagskole innen Bygg eller relevant erfaring
 • God kjennskap til byggebransjen
 • Erfaring fra brannteknisk prosjektering
 • er utadvendt, serviceinnstilt og praktisk orientert
 • Gode samarbeidsegenskaper
 • godt humør og faglige ambisjoner
 • God skriftlig og muntlig fremstillingsevne
 • Pågangsmot

 

KONTAKT:

Roy Korneliussen
Tlf. 404 04 563

Søknader sendes: kh@roarjorgensen.no

 

Rådgivende ingeniør - RIB

Vår konstruksjonsavdeling består av 7 engasjerte medarbeidere. Vi vil styrke avdelingen med flere dyktige byggingeniører. Oppdragene består av større og mindre prosjekter innen næringsbygg, kulturbygg, boliger, flerbrukshaller, barnehager og skoler. Våre prosjekter foregår hovedsakelig i sentrale Østlandsområdet, med utgangspunkt i kontoret vårt på Hønefoss.

Oppgaver:

 • Valg av bæresystem og statiske beregninger.
 • Modellering og analyse av konstruksjoner.
 • Rolle som koordinator og ha overordnet ansvar i felles prosjekter i tillegg til egne prosjekter.
 • Tett oppfølging av leveranse i forhold til fremdrift, kvalitet og økonomi.  

Du har…:

 • MSc/BSc innen bygg.
 • Erfaring som rådgivende ingeniør, - ønskelig med min 5 år
 • God kjennskap til Eurocode
 • Serviceinnstilling, er utadvendt, serviceinnstilt og praktisk orientert
 • Evnen til å jobbe selvstendig, men har gode samarbeidsegenskaper
 • God skriftlig og muntlig fremstillingsevne
 • Pågangsmot


KONTAKT:

Håvard S. Kristiansen
Tlf. 913 84 944

Søknad: kh@roarjorgensen.no

 

Prosjektkoordinator - engasjement

På grunn av stadig økende oppdragsmengde til vår branntekniske avdeling og økning av ansatte i avdelingen, søker vi etter en prosjektkoordinator i 80% stilling. Dette er en nyopprettet stilling med mulighet for varierte arbeidsoppgaver i en avdeling med høyt tempo.

Oppgaver:

 • Bistå prosjektledere med koordinering av prosjekter
 • Bemanningsplanleggingsverktøy via Prohelp
 • Ressurs og allokeringsplanlegging
 • Oppgradering og vedlikehold av KS- systemer
 • Avlaste prosjektledere med diverse forefallende oppgaver som håndtering av e-post, oppdragsbekreftelser, besvare forespørsler mv.

Vi ser etter deg som…:

 • Har meget godt IT-kunnskaper
 • Trives med koordinering av arbeidsoppgaver, oppfølging av prosjektmetodikk og administrasjonsarbeid generelt.
 • Er strukturert, pliktoppfyllende og serviceinnstilt
 • Er en positiv og engasjert lagspiller, som også evner å jobbe selvstendig
 • Trives godt i en hektisk arbeidshverdag
 • Har god skriftlig og muntlig fremstillingsevne

Stillingen vil være et 6 mnd. engasjement med mulighet for fast ansettelse.


KONTAKT:

Karine Holemark
Tlf. 977 01 327

Søknad sendes: kh@roarjorgensen.no

 

SØKNADSFRIST: 11. MARS PROSJEKTKOORDIATOR

SØKNADSFRIST: 25. MARS BRANNINGENIØR RIBr, BYGNINGSINGENIØR RIB OG PROSJEKTLEDER PL/BL/PGL

Kontakt

Karine Holemark

Prosjektleder

977 01 327

Send e-post

Kontakt

Roy Korneliussen

Ingeniør / Avdelingsleder Brannteknikk

404 04 563

Send e-post

Kontakt

Harald Myhre

Siv. Ingeniør / Avdelingsleder Prosjekt- og byggeledelse

911 00 350

Send e-post

Kontakt

Håvard S. Kristiansen

Siv. Ingeniør Konstruksjonsteknikk

913 84 944

Send e-post