HjemAktueltÅrets trebyggeri

Nominert til Årets trebyggeri 2017

Treteknisk og TreFokus vil i samarbeid med Byggeindustrien dele ut Årets trebyggeri i 2017 på Byggegallaen den 14. mars.

Juryen har gått igjennom et stort antall prosjekter, som er ferdigstilt i 2017, og har plukket ut 3 kandidater. En av de 3 kandidatene er:

Lager 12, Borg Havn IKS i Fredrikstad, hvor Roar Jørgensen AS er Rådgivere på Brannteknisk, RIBr.

Sentrale kriterier for bedømningen er:

  • Innovativ og/eller spennende trebruk
  • Høy arkitektonisk kvalitet
  • Energieffektivitet
  • Arealeffektivt og økonomisk byggeri
  • Bidratt til kompetanseutvikling hos involverte aktører
  • Bidratt til leverandørutvikling

At Borg havn ble valgt ut som det første til å bygge et lagerbygg i tre, skyldes et trebasert Innovasjonsprogram hos Innovasjon Norge, der Tre og samferdsel var et eget prosjekt. Det bragte Trebruk AS inn, som har som målsetting å arbeide for økt bruk av tre.

Dette har vært et prosjekt hvor Tore Klarström, John-Olav Amundsen og Roy Korneliussen fra Brannteknisk avdeling hos Roar Jørgensen AS har vært med.