HjemAktuelt

Aktuelt

Næringsprisen for 2021

Daglig leder John Dæhli i RJ delte ut Næringsprisen for 2021 til Ringerikskraft.

De 30. største rådgiverne i bygg og anlegg i Norge.

RJ AS nå på 25. plass av de 30 største rådgiver- og konsulentvirksomhetene i byggenæringen.

Næringsprisen for 2020

RJ får Næringsprisen 2020 fra Ringerike Næringsforum.

RJ AS rykker 2 plasser opp

RJ AS nå på 28. plass av de 30 største rådgiver- og konsulentvirksomhetene i byggenæringen.

Jubileumsintervju 35 år.

Jubileumsintervju med Byggeindustrien i deres siste utgave.

Sertifisert ISO rådgiver

RJ er en kompetansebedrift hvor vi alltid har fokus på å ha oppdatert kompetanse på alle våre fagområder. Nå i januar 2020 ble RJ sertifisert med et kvalitetsstyringssystem som tilfredstiller bestemmelser for systemsertifisering og kravene i standarden.

Kurs i Uavhengig kontroll UA

Roar Jørgensen as (RJ) er en kompetansebedrift hvor vi alltid har fokus på å ha oppdatert kompetanse på alle våre fagområder. I den forbindelse tok vi kontakt med Holte as og de arrangerte et kurs innenfor Uavhengig kontroll - spisset mot fagene brannteknikk (RIBR) og konstruksjonsteknikk (RIB) .

Ny partner i Roar Jørgensen AS (RJ)

Roar Jørgensen AS (RJ) representerer det største rådgivningsfirma i Ringeriks regionen. Vi har en klar strategi på at vi skal vokse og være i utvikling. Dette gjelder ikke bare i antall mennesker, men også i kompetanse, løsninger og måten vi arbeider på. .

Det skjer mye i vårt distrikt om dagen og ikke minst på Hvervenmoen

Vi hadde besøk av Ådne Homleid og Byggeindustrien på nyåret hvor han ville mer om alt som skjer i vårt område om dagen. De hadde lagt merke til at vi befinner oss i en spennende region og at på HM33 er Ringerikes største og mest solide tverrfaglig rådgivermiljø.

Prosjekt // Asker kommune

Gullhella Omsorgsboliger

Asker kommune bygger 60 omsorgsboliger i tilknytning til Gullhella sykehjem. Roar Jørgensen AS er Prosjektleder…

Prosjekt // HM 33 Kontoreiendom AS

Hvervenmoveien 33, Hønefoss

HM33 - Kontorbygg i 8 etasjer, parkeringskjeller og driftsbygg.

Prosjekt // Modum Kommune

Modumheimen

Modum kommune investerer i nytt sykehjem og ombygging av dagens sykehjem. Roar Jørgensen AS har vært…